Thirrje për propozime mbi krijimin e Qendrës Kombëtare të Burimeve për Shoqërinë Civile

Thirrje për propozime mbi krijimin e Qendrës Kombëtare të Burimeve për Shoqërinë Civile

Që prej muajit gusht 2009, Bashkimi Evropian ka financuar ngritjen e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi përmes mekanizmave rajonale të tilla si “Asistenca Teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile (TACSO)” të zbatuara si pjesë e Instrumentit të Ndihmës për Shoqërinë Civile – Civil Society Facility (CSF). Projekti aktual i TACSO ka përfunduar në nëntor 2017 dhe tashmë është planifikuar një fazë e re e tij për të vazhduar aktivitetet në mbështetje të…

Read More

Mini Model United Nations Albania

Mini Model United Nations Albania

United Nations Youth Association of Albania (“UNYA-A”) është një organizatë rinore cila ka si qëllim kryesor promovimin dhe përhapjen e vlerave dhe aktiviteteve të Kombeve të Bashkuara midis shoqërisë shqiptare në përgjithësi dhe të rinjve shqiptarë në veçanti. Në periudhën 10-13 Maj, UNYA-A organizon Mini Model United Nations Albania (“MiniMUN Albania”) një simulim akademik i Kombeve të Bashkuara që synon të ngjall një ndjenjë  diplomacie dhe dialogu midis pjesëmarrësve të saj, ose delegatëve siç quhen…

Read More