Pse të studioni në Gjermani?

Pse të studioni në Gjermani?

Lidhjet ndërkombëtare dhe partneritetet e universiteteve gjermane me shumë universitete të tjera në botë janë shumë të mira. Çdo vit studentëve nga Gjermania ju ofrohet mundësia që për një kohë të caktuar të mund të jetojnë dhe studiojnë në një vend tjetër. Por ndodh edhe anasjelltas. Kështu, universitetet dhe shkollat e larta gjermane mundohen që të sigurojnë vende të mjaftueshme për studentë të huaj si dhe të përkujdesen për problemet tjera të qëndrimit të të…

Read More

Programet orientuese për maturën shtetërore 2018

Programet orientuese për maturën shtetërore 2018

Agjencia Kombëtare e Provimeve ka publikuar programet orientuese për maturën shtetërore. Mësuesit në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës do të mund të organizohen dhe të punojnë me këto programe në mënyrë që maturantët të arrijnë rezultate të mira në provime. Janë disa grupime të programeve orientuese për të gjithë maturantët të cilët do të përfundojnë ciklin e lartë të arsimit parauniversitar. Në këtë grup bëjnë pjesë gjeografia, gjuha shqipe, gjuhët e huaja, histori, histori arti-…

Read More