Bursa masteri në Itali

Bursa masteri në Itali

Përshkrimi Programi Master në Inxhinierinë e Internetit dhe Multimedias të Universitetit të Gjenovës ofron edukim të avancuar mbi sinjalin, imazhin dhe përpunimin e videos, rrjetëzimin dhe telematikën, sigurinë kibernetike, sistemet mobile dhe fikse të komunikimit dhe elektromagnetizmin e aplikuar. Universiteti ndërton profesionistë të nivelit të lartë të TIK në Internet, Multimediat dhe Telekomunikacionin, me vizion dhe njohuri mbi evolucionin aktual të teknologjisë. Programi ka një kohëzgjatje 2-vjeçare, përfshin 120 ECTS dhe përfundon me mbrojtjen e…

Read More

Të gjitha kostot e mbuluara/ Forum Rinor Ballkanik në Bullgari

Të gjitha kostot e mbuluara/ Forum Rinor Ballkanik në Bullgari

Përshkrimi Forumi Rinor Ballkanik është një program joformal i të mësuarit për të rinjtë nga shtete të ndryshme të Ballkanit, hartuar nga një ekip shumë i ri i alumni i programit the Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship, 18-21 vjeç dhe financuar nga Fondi për Inovacionin e Angazhimit Alumni. Forumi mbledh pjesëmarrës nga 16 deri në 18 vjeç nga çdo vend ballkanik për një javë intensive leksionesh, debatesh, seminaresh dhe takimesh me përfaqësuesit e Komisionit Evropian, Ministrisë…

Read More

Bursë 42-ditore për shqiptarë në Amerikë

Bursë 42-ditore për shqiptarë në Amerikë

Thirrje për të gjithë profesionistët e çdo rajoni në Shqipëri për të aplikuar në një bursë 42-ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës! Ky program është një shkëmbim dypalësh që përfshin 38 profesionistë nga 5 vende të Europës dhe 19 udhëheqës nga Shtetet e Bashkuara, të cilët do mund të sjellin ndryshim pozitiv në komunitetet e tyre. Mësoni më shumë dhe aplikoni deri më 31 Mars në këtë LINK

Read More