Mundësi punësimi/ Specialist të Arkivë Protokollit

Mundësi punësimi/ Specialist të Arkivë Protokollit

Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH) kërkon të punësojë një Specialist të Arkivë Protokollit, pranë Njësisë së Administratës, Departamenti i Funksioneve Mbështetëse. Detyrat dhe përgjegjësitë Specialisti i arkivë protokollit do të angazhohet në: Menaxhimin efektiv dhe të duhur të të gjithë dokumentave dhe materialeve të organizatës që nga hyrja e tyre në protokoll deri në ruajtjen e tyre përfundimtare, sipas afateve dhe specifikave të dokumentave. Realizimin e procesit të rregjistrimit të saktë në hyrje në protokoll…

Read More