Praktika në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Shqipërisë në botë

Praktika në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore të Shqipërisë në botë

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme shpall praktikën e punës në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore (PDK) të RSH-së në botë. Qëllimi i këtij programi është mundësia për të përfituar një përvojë të vlefshme në fillimin e karrierës profesionale. Ky program është i hapur për të rinjtë dhe të rejat me origjinë shqiptare, të cilët shprehin interes mbi funksionimin e Përfaqësive/ Misioneve të RSH-së në botë dhe fushën e veprimtarisë të tyre. Praktikantëve  do t’u jepet…

Read More

Trajnime në Itali dhe Kosovë për të rinjtë shqiptarë

Trajnime në Itali dhe Kosovë për të rinjtë shqiptarë

‘’Thirrje për të rinj të cilët kanë interes të jenë sipërmarrës në  Agro-Turizem’’ Trajnimi i parë: “The Agro-Tourist Challenge” Vendi: Peja, Kosovë Periudha: 06-12 Qershor, 2018 Trajnimi i dytë: “A Green Stake” Vendi: Uri, Itali Periudha: 04-10 Shtator, 2018 Mosha e pjesëmarrësve: 18-32 vjec Është kusht që pjesëmarrësit të marrin pjesë në të dyja aktivitetet. Pjesëmarrësit duhet të kenë nivel mesatar të gjuhës angleze. Kostot e akomodimit dhe transportit janë të mbuluara. Pjesëmarrësit e interesuar…

Read More

Grante/ Thirrje për aplikime për projekte komunitare

Grante/ Thirrje për aplikime për projekte komunitare

Jeni organizatë rinore dhe keni një ide për të punuar me të rinjtë? Kjo është një mundësi për ti dhënë jetë projekt-idesë suaj. Kriteret e aplikimit: 1. Kjo thirrje është e hapur për organizata jofitimprurëse që punojnë me fëmijë dhe të rinj të moshës 14-26 vjeç. 2. Objektivat specifike të thirrjes: (i) Mbështetja e ideve dhe projekteve të natyrës Start UP të bizneseve sociale lokale që aftësojnë të rinjtë drejt mundësive të vetë-punësimit. (ii) Adresimi…

Read More