Praktikë në Institutin për Demokraci, Media dhe Kulturë

Praktikë në Institutin për Demokraci, Media dhe Kulturë

Për të gjithë të rinjtë – në fazë studimi, apo të sapodiplomuar – të cilët kanë dëshirë të angazhohen pranë një organizate të shoqërisë civile, Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) njofton hapjen e programit të praktikës* për vitin 2018. Praktika mësimore pranë zyrës sonë, do t’ju mundësojë: Njohjen me kulturën e punës në një organizatë jo-qeveritare dhe jo-fitimprurëse; Familjarizimin me proceset dhe punët që nevojiten rreth koordinimit të projekteve, e gjitha kjo duke…

Read More

Thirrje për Aplikim/ Kurs Trajnimi falas

Thirrje për Aplikim/ Kurs Trajnimi falas

Kurs Trajnimi mbi Kujdesin Alternativ organizuar nga Fakulteti i Shkencave Sociale/ Departamenti i Punës Sociale dhe Save the Children në Shqipëri Save the Children në kuadër të projektit “ Mbështetje për Sistemin e Mbrojtjes së Fëmijëve” 2016 -2018 në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale/ Departamenti i Punës Sociale ka kënaqësinë të prezantojë “Kursin e Trajnimit mbi Kujdesin Alternativ” për profesionistët që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve dhe kanë interes të zgjerojnë njohuritë…

Read More

Grante nga Ambasada e Amerikës në Tiranë

Grante nga Ambasada e Amerikës në Tiranë

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka kënaqësinë të shpallë konkurimin e hapur për grante me anë të këtij njoftimi për mundësi financimi (NOFO) për Programin e Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci. Qëllimi i Programit AFATI I APLIKIMIT: Programi pranon projekt-propozime deri më 2 prill 2018 Programi i Komisionit për Demokraci, i administruar nga Zyra e Marrdhënieve me Publikun, mbështet nisma të organizatave jo-qeveritare (OJQ) vëndase të angazhuara në të gjithë Shqipërinë në…

Read More