Thirrje për Shprehje Interesi/ Projekti DIBRA: Turizëm dhe Traditë

Thirrje për Shprehje Interesi/ Projekti DIBRA: Turizëm dhe Traditë

Për vënien në funksion të objekteve speciale akomoduese turistike (shtëpi pritëse/hostel dhe kampingje) nga projekti D2T. Përshkrimi i Thirrjes: Kjo thirrje është në kuadër të projektit DIBRA: Turizëm dhe Traditë (D2T), që financohet nga USAID, Ambasada Suedeze dhe zbatohet nga ALCDF (Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale), në partneritet me Bashkinë Dibër dhe CNVP Shqipëri. Ky projekt kërkon të kontribuojë në rritjen e numrit të të punësuarve, veçanërisht të të rinjve dhe grave në…

Read More

“Erasmus Club UT”/ Ftesë nga Universiteti i Tiranës

“Erasmus Club UT”/ Ftesë nga Universiteti i Tiranës

Universiteti i Tiranës ju fton të bëheni pjesë e “Erasmus Club UT” “Erasmus Club UT” është krijuar për të qenë një urë lidhëse dhe informimi për studentët e Universitetit të Tiranës të interesuar për programin Erasmus+. Programi Erasmus+ është një program bursash shkëmbimi mes Universitetit të Tiranës dhe universiteteve partnere europiane. “Erasmus Club” synon bashkëpunimin mes studentëve që kanë përfituar një bursë shkëmbimi në kuadër të Eramsus+, studentëve që aspirojnë të jenë pjesë e shkëmbimeve Erasmus+…

Read More

Trajnim “Të mësojmë sot për një të ardhme të qëndrueshme”

Trajnim “Të mësojmë sot për një të ardhme të qëndrueshme”

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të programit “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri (SENiOR-II)”, mbështetur nga Qeveria Suedeze (SWEDEN), si pjesë e Paketës së Trajnimeve për Menaxhimin Mjedisor, organizon trajnimin e rradhës me temë “Të mësojmë sot për një të ardhme të qëndrueshme”. Qëllimi i këtij trajnimi është: Zhvillimi i kapaciteteve të shoqatave në lidhje me Edukimin për Zhvillimin e Qëndrueshëm; Forcimi i bashkëpunimit të shoqërisë civile me shkollat,…

Read More

Thirrje për propozime mbi krijimin e Qendrës Kombëtare të Burimeve për Shoqërinë Civile

Thirrje për propozime mbi krijimin e Qendrës Kombëtare të Burimeve për Shoqërinë Civile

Që prej muajit gusht 2009, Bashkimi Evropian ka financuar ngritjen e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi përmes mekanizmave rajonale të tilla si “Asistenca Teknike për Organizatat e Shoqërisë Civile (TACSO)” të zbatuara si pjesë e Instrumentit të Ndihmës për Shoqërinë Civile – Civil Society Facility (CSF). Projekti aktual i TACSO ka përfunduar në nëntor 2017 dhe tashmë është planifikuar një fazë e re e tij për të vazhduar aktivitetet në mbështetje të…

Read More

Mini Model United Nations Albania

Mini Model United Nations Albania

United Nations Youth Association of Albania (“UNYA-A”) është një organizatë rinore cila ka si qëllim kryesor promovimin dhe përhapjen e vlerave dhe aktiviteteve të Kombeve të Bashkuara midis shoqërisë shqiptare në përgjithësi dhe të rinjve shqiptarë në veçanti. Në periudhën 10-13 Maj, UNYA-A organizon Mini Model United Nations Albania (“MiniMUN Albania”) një simulim akademik i Kombeve të Bashkuara që synon të ngjall një ndjenjë  diplomacie dhe dialogu midis pjesëmarrësve të saj, ose delegatëve siç quhen…

Read More

Pse të studioni në Gjermani?

Pse të studioni në Gjermani?

Lidhjet ndërkombëtare dhe partneritetet e universiteteve gjermane me shumë universitete të tjera në botë janë shumë të mira. Çdo vit studentëve nga Gjermania ju ofrohet mundësia që për një kohë të caktuar të mund të jetojnë dhe studiojnë në një vend tjetër. Por ndodh edhe anasjelltas. Kështu, universitetet dhe shkollat e larta gjermane mundohen që të sigurojnë vende të mjaftueshme për studentë të huaj si dhe të përkujdesen për problemet tjera të qëndrimit të të…

Read More

Programet orientuese për maturën shtetërore 2018

Programet orientuese për maturën shtetërore 2018

Agjencia Kombëtare e Provimeve ka publikuar programet orientuese për maturën shtetërore. Mësuesit në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës do të mund të organizohen dhe të punojnë me këto programe në mënyrë që maturantët të arrijnë rezultate të mira në provime. Janë disa grupime të programeve orientuese për të gjithë maturantët të cilët do të përfundojnë ciklin e lartë të arsimit parauniversitar. Në këtë grup bëjnë pjesë gjeografia, gjuha shqipe, gjuhët e huaja, histori, histori arti-…

Read More

Bursa masteri në Itali

Bursa masteri në Itali

Përshkrimi Programi Master në Inxhinierinë e Internetit dhe Multimedias të Universitetit të Gjenovës ofron edukim të avancuar mbi sinjalin, imazhin dhe përpunimin e videos, rrjetëzimin dhe telematikën, sigurinë kibernetike, sistemet mobile dhe fikse të komunikimit dhe elektromagnetizmin e aplikuar. Universiteti ndërton profesionistë të nivelit të lartë të TIK në Internet, Multimediat dhe Telekomunikacionin, me vizion dhe njohuri mbi evolucionin aktual të teknologjisë. Programi ka një kohëzgjatje 2-vjeçare, përfshin 120 ECTS dhe përfundon me mbrojtjen e…

Read More

Të gjitha kostot e mbuluara/ Forum Rinor Ballkanik në Bullgari

Të gjitha kostot e mbuluara/ Forum Rinor Ballkanik në Bullgari

Përshkrimi Forumi Rinor Ballkanik është një program joformal i të mësuarit për të rinjtë nga shtete të ndryshme të Ballkanit, hartuar nga një ekip shumë i ri i alumni i programit the Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship, 18-21 vjeç dhe financuar nga Fondi për Inovacionin e Angazhimit Alumni. Forumi mbledh pjesëmarrës nga 16 deri në 18 vjeç nga çdo vend ballkanik për një javë intensive leksionesh, debatesh, seminaresh dhe takimesh me përfaqësuesit e Komisionit Evropian, Ministrisë…

Read More
1 2 3 4