Shpenzimet e mbuluara/ Shkollë verore në Kanada

Shpenzimet e mbuluara/ Shkollë verore në Kanada

Përshkrimi Programi shumë-institucional, ndërdisiplinor CREATE në Analizën e të Dhënave dhe Vizualizim (DAV) në Universitetin York në Toronto ofron një shkollë verore universitare me të gjitha shpenzimet e mbuluara. Programi përfshin biseda nga ekspertë të CREATE DAV dhe ekspertë të industrisë në temat aktuale të hulumtimit në shkencën e të dhënave , si dhe përvoja praktike në laboratorët York dhe OCAD. Kurrikula pasqyron gamën e gjerë të fushave kërkimore në CREATE DAV, e cila përfshin…

Read More