Thirrje për aplikime/ Programi i Akademisë së Lidershipit në Shqipëri

Thirrje për aplikime/ Programi i Akademisë së Lidershipit në Shqipëri

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike dhe Akademia e Studimeve Politike shpallin thirrjen për aplikime për pjesëmarrjen në “Programi i Akademisë së Lidershipit” (PAL), program i Qendrës së Ekspertizës për Reformat në Qeverisjen Vendore pranë Këshillit të Evropës, me synim rritjen e kapaciteteve drejtuese dhe menaxhuese të drejtuesve të lartë të administratës publike dhe vendore. Kandidatët janë të mirëpritur të ndjekin udhëzimet e mëposhtme për të plotësuar dokumentat e nevojshëm dhe dorëzuar aplikimin e tyre brenda…

Read More