Bursa masteri në Universitetin e Gjenevës

Bursa masteri në Universitetin e Gjenevës

Afati: 15 mars 2018 E vlefshme për: studentët nga çdo universitet me rezultate shumë të mira në studimet e tyre BACHELOR Bursa: CHF 10’000 deri në CHF 15’000 në vit (rreth 9595 – 14393 Euro) Përshkrimi Fakulteti i Shkencave në Universitetin e Gjenevës është një institucion ndërkombëtar shkencor, i renditur në vendet e para, që mbulon një gamë të gjerë të disiplinave shkencore: Astronomi, Biologji, Kimi dhe Biokimi, Shkencat e Tokës, Shkenca mjedisore, Shkencat Kompjuterike, Matematikë, Shkencat Farmaceutike dhe…

Read More

Fondi i granteve të “EEA dhe Norvegjisë” për bashkëpunim rajonal

Fondi i granteve të “EEA dhe Norvegjisë” për bashkëpunim rajonal

THIRRJE PËR PROJEKTE Me fondin e ri të granteve të “EEA dhe Norvegjisë” për Bashkëpunim Rajonal, Islanda, Lihtenshtajni dhe Norvegjia mbështesin nismat e projekteve ndërkufitare evropiane dhe transnacionale. Bashkëpunimi ndërkufitar dhe transnacional është një nxitës kryesor për të gjetur zgjidhje për sfidat e përbashkëta të Evropës. Në këtë kuadër, vendet donatore të granteve të “EEA dhe Norvegjisë” – Islandë, Lihtenshtajn dhe Norvegji – kanë zgjeruar periudhën e këtyre granteve për të promovuar një bashkëpunim të…

Read More

Trajnime falas në Shqipëri për sipërmarrësit e rinj

Trajnime falas në Shqipëri për sipërmarrësit e rinj

Programi “Promovimi i Punësimit të Qëndrueshëm Ekonomik dhe Rajonal për Punësimin, Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Shqipëri” (ProSEED) financohet nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) dhe zbatohet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projekti mbështet Ministrinë Shqiptare të Financave dhe Ekonomisë (MEF), Zyrën e Kryeministrit (ZKM) dhe institucionet e tjera përkatëse, përkatësisht Agjencinë Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve (AIDA).Konkursi i Planit të Biznesit IDEA, i quajtur “IDEA -Challenge” do…

Read More

600 kurse online falas të ofruara nga 200 universitete

600 kurse online falas të ofruara nga 200 universitete

Kur bëhet fjalë për arsimin, ne jemi gjithmonë më të prirur për nxitjen e kurseve MOOC (Massive open online course) dhe jo forma të tjera. Dhe statistikisht, gjatë 6 viteve të fundit, më shumë se 800 universitete kanë krijuar më shumë se 8,000 MOOC (Massive Online Open Courses), të cilat ju në fakt mund t’i gjurmoni në internet, nëpërmjet burimeve më të mira në dispozicion Class Central. Për të kontribuar më shumë në këtë drejtim, më shumë se 200…

Read More