Thirrje për propozime për projekte bashkëpunimi ndërkombëtarë

Thirrje për propozime për projekte bashkëpunimi ndërkombëtarë

Këshilli i Evropës shpall hapjen e thirrjeve për propozime për projekte bashkëpunimi ndërkombëtarë me tematikë “Kultura e Shkollës Demokratike dhe Gjithëpërfshirëse në Veprim” (Democratic and Inclusive School Culture in Operation – DISCO) me referencë 2017 EDC/HRE DISCO. Projektet fituese do të bashkë-financohen nga Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian. Tematikat prioritare për aplikim janë: 1. Edukimi qytetar digjital lidhur me zbatimin e Kuadrit referues të Kompetencave për Kulturë Demokratike të Këshillit të Evropës dhe dokumenteve udhëzues të…

Read More

Bursa për shkrimtarë në Austri

Bursa për shkrimtarë në Austri

Të gjithë shkrimtarëve: A doni të shkruani dhe të jetoni në Graz (Austri) për një vit? Nëse po, kjo Thirrje për Aplikime është për ju. Thirrje për aplikime: Bursa “Shkrimtari i Qytetit të Grazit”, Shtator 2018 – Gusht 2019. Afati i fundit për Aplikime: 31 mars 2018 Bursa i ofron një shkrimtari mundësinë për të jetuar dhe punuar në qytetin letrar të Graz-it për një vit, përfshirë strehimin falas, si dhe një kontribut mujor financiar….

Read More

Bursë studimi Master e Mbretërisë së Bashkuar për mësuesit e gjuhës angleze

Bursë studimi Master e Mbretërisë së Bashkuar për mësuesit e gjuhës angleze

AFATI I APLIKIMIT: 16 SHKURT 2018 |ORA 13.00 Nëse jeni mësues i gjuhës angleze jashtë Mbretërisë së Bashkuar, ju mund të aplikoni për burast e Trustit Arsimor A.S. Hornby, të cilat jepen çdo vit për studime Master në mësimdhënien e gjuhës angleze (ELT) në Universitetin e Warwick. Bursa mbulon të gjitha shpenzimet në Mbretërinë e Bashkuar që përfshin një bursë mujore për të mbuluar shpenzimet e banimit dhe të jetesës, tarifat e studimit dhe biletat…

Read More

Mundësi punësimi në Sarandë

Mundësi punësimi në Sarandë

Fondacioni MWL kërkon të punësojë një punonjëse sociale për projektin MWL Women. Objektivi kryesor i kësaj detyre është të zhvilloje punen me grate ne aspektin e zhvillimit njerezor dhe ekonomik ne zonen e Sarandes. *Kërkesat: Diploma e (e nivelit master) në fushën përkatëse Rrjedhshmëri (me gojë dhe me shkrim) në shqip dhe anglisht Aftësi të shkëlqyera në komunikim Kandidatja duhet të jetë i grup-moshës prej 25-40 vjeç Të jetë në dispozicion për të udhëtuar Kohezgjatja…

Read More

Trajnim në Shkodër

Trajnim në Shkodër

Ne kuader te projektit, “Ndertojme nje te Ardhme Transparente ne Shqiperi”, Intelektualet e Rinj, Shprese (IRSH) mbeshtetur nga UNDEF, njofton se diten e Premte date 26 Janar 2018 ora 14:00 prane Hotel Rozafa do zhvillohet trajnimi i rradhes me teme “Si te organizoni nje fushate te marrdhenieve me publikun” Ftohen te gjithe personat e interesuar, studente, perfaqesues nga OJF-te, aktiviste te marrin pjese ne kete trajnim . Ne fund te takimit do te behet shperndarja…

Read More