Program i financuar bursash në Francë

Program i financuar bursash në Francë

  Instituti Grenoble i Teknologjisë (Grenoble INP) është një sistem teknologjik universitar i Francës i përbërë nga gjashtë shkolla inxhinierike. Fondacioni i Institutit të Teknologjisë Grenoble mbështet një program bursash për studentët ndërkombëtarë që dëshirojnë të ndjekin një program ndërkombëtar në Grenoble INP. Ju mund të aplikoni për këtë bursë vetëm pasi të keni aplikuar për programin e masterit ndërkombëtar. Bursa Kjo bursë mund të jetë deri në 5000 euro për semestër, për një kohëzgjatje…

Read More

Thirrje për pjesëmarrje në Programin e të Rinjve 2018

Thirrje për pjesëmarrje në Programin e të Rinjve 2018

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të programit “Mbështetje për organizatat mjedisore të shoqërisë civile në Shqipëri. (SENiOR-II)”, mbështetur nga Qeveria Suedeze (SWEDEN), po zbaton një sërë aktivitetesh të planifikuara me qëllim Forcimin Institucional i OSHC-ve. Në kuadër të aktiviteteve të kësaj pakete për ngritjen e kapaciteteve të organizatave të vogla dhe atyre të reja, REC Shqipëri do të organizojë një kurs trajnimi një javor të quajtur, “Programi i të rinjve”, më datat…

Read More

Trajnim falas për mësuesit ndihmës në Shqipëri

Trajnim falas për mësuesit ndihmës në Shqipëri

Down Syndrome Albania mbështetur nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci i Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë, do të fillojë implementimin e projektit Leave No-One Behind on Education. Ky projekt parashikon trajnimin e 250 mësuesve ndihmës dhe mësuesve të klasës të cilët punojnë aktualisht me fëmijët me aftësi të kufizuar intelektuale. Faza e pare e trajnimve do të realizohet gjatë periudhës Shkurt- Mars 2018 dhe do të përfshijë 125 mësues….

Read More