Mundësi punësimi në Ministrinë e Jashtme

Mundësi punësimi në Ministrinë e Jashtme

Në kuadër të Programit INTERREG të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II Shqipëri-Greqi nën periudhën 2014-2020, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë si Koordinatori Kombëtar për Bashkëpunimin Territorial, fton kandidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin e punës si në vijim: Nëpunës i Antenës në Sekretariatin e Përbashkët të Programit INTERREG IPA CBC Greqi-Shqipëri 2014-2020, në Sarandë. Kërkesat dhe kualifikimet: • Diplomë universitare në ndonjë nga fushat e programit, e preferueshme një diplomë masteri;…

Read More