Mundësi punësimi në Qendrën për Sipërmarrje & Inovacion

Mundësi punësimi në Qendrën për Sipërmarrje & Inovacion

CEI (Center for Entrepreneurship & Innovation) kërkon Marketing dhe Social Media Manager. Detyrat perfshijnë: Hartimim dhe implementimim e strategjisë së përgjithshme të marketingut në përputhje me strategjinë dhe objektivat e biznesit duke e detajuar në plane veprimi mujor; Hartimin e buxhetit vjetor të marketingut dhe të shitjeve, ndjekja dhe realizimit të tij; Manaxhimin e kanaleve sociale të medias së kompanisë; Mirëmbajtjen e website të kompanisë duke krijuar blog post dhe aktivitete të ndryshme; Hartimin dhe…

Read More

Mundësi praktike studentore

Mundësi praktike studentore

Ftesë për Praktikë Studentore, Student në Informatikë Ekonomike Instituti Shqiptar i Shkencave promotor i standardit Open Data, fton studentët e Degës së Informatikës Ekonomike (Master), të interesuar për të bërë praktikë pune të konsiderojnë mundësinë e aplikimit pranë organizatës sonë. Kjo praktikë mësimore ju jep mundësinë të praktikoni dhe forconi njohuri më të mira në përdorimin e databazave në MYSQL (dhe QUERY), gjithashtu platformat MVC dhe Laravel Zend Framework. Praktika e punës parashikon edhe mundësi…

Read More