Mundësi punësimi/ Intervistues terreni

Mundësi punësimi/ Intervistues terreni

CSES (Studimi Krahasimor i Sistemeve Zgjedhore; Comparative Study of Electoral Systems; www.cses.org) ka hapur 20 pozicione pune për Intervistues terreni. CSES është një studim krahasimor me shtrirje në të gjithë botën. Vendet pjesëmarrëse organizojnë kryerjen e intervistave shtëpi më shtëpi duke përdorur pyetësorin standard i cili fokusohet në çështje sociale, politike e ekonomike. Në Shqipëri CSES do të implementohet në periudhën 20 janar – 19 maj 2018, duke realizuar rreth 1200 intervista ballë për ballë, shtëpi…

Read More