Kurs online falas

Kurs online falas

Në këtë kurs, studentët do të fillojnë duke mësuar rreth koncepteve kryesore në teorinë e investimeve moderne dhe investimet sasiore si kthimi, rreziku dhe optimizimi i portofolit. Ky kurs do të fillojë më 11 shtator 2017. Kohëzgjatja e kursit është 6 javë dhe zhvillohet 3 orë në javë në gjuhën angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Studime në fushën e drejtësisë penale me bursë

Studime në fushën e drejtësisë penale me bursë

Afati i fundit i aplikimit: 17 Tetor 2017 Kush mund të aplikojë: të dy palët, studentët e brendshëm dhe ato ndërkombëtarë Përfitimet: 10,000 AUD për deri në tre vjet Shkolla e Drejtësisë e Universitetit të Wollongong-ut po ofron bursë prej 10,000 AUD deri në tre vjet. Granti i jepet studentëve të brendshëm dhe atyre ndërkombëtarë në fushën prioritare të së drejtës penale dhe të drejtësisë penale, veçanërisht në fushat e alkoolit dhe drogës, si dhe në…

Read More

Kurs online falas mbi vëzhgimin optik të Tokës

Kurs online falas mbi vëzhgimin optik të Tokës

Ky kurs do të ofrojë një hyrje në vëzhgimin optik të Tokës – duke monitoruar planetin tonë nga satelitët, duke përdorur fotografi, imazhe në gjatësi vale të ndryshme dhe teknologji të tjera sensing optike. Ky kurs do të fillojë më 4 shtator 2017. Kohëzgjatja e kursit është 5 javë dhe zhvillohet 4 orë në javë në gjuhën angleze. Në fund të kursit mund të meret çertifikatë Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas

Kurs online falas

Nxënësit do të mësojnë dhe praktikojnë aftësitë kyçe që zhvilluesit e përdorin çdo ditë. Puna me një koleksion kodi në një sistem të kontrollit të versioneve si Git, përdorimi i bibliotekave me kod të hapur (OSS), përditësimi i kodit ekzistues, përmirësimi i lexueshmërisë dhe madje edhe shikimi i sigurisë. Kursi do të zhvillohet 3- 4 orë në javë dhe do të zgjasë 4 javë. Mësimet janë në gjuhën angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu  

Read More

Kurs online falas mbi teknologjinë shëndetësore

Kurs online falas mbi teknologjinë shëndetësore

Ky kurs siguron një hyrje të shkurtër interaktive në vlerësimin e teknologjisë shëndetësore (HTA), bazuar në programin e suksesshëm online të mësimit në distancë në Universitetin e Glasgow, MSc në HTA. Ky kurs do të fillojë më 21 gusht 2017. Kohëzgjatja e kursit është 3 javë dhe zhvillohet 4 orë në javë në gjuhën angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu  

Read More