Kurs online falas mbi marrëdhëniet profesionale

Kurs online falas mbi marrëdhëniet profesionale

Qëllimi i përgjithshëm i këtij kursi është t’ju mësojë se si të ndërtoni dhe të mbështesni rrjetin tuaj për të përmirësuar marrëdhëniet tuaja profesionale dhe për të hapur mundësi për karrierë. Kursi do të fillojë më 7 gusht 2017. Kohëzgjatja e kursit është 4 javë dhe zhvillohet 3 orë në javë në gjuhën angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi vlerën e etikës në punimet hulumtuese

Kurs online falas mbi vlerën e etikës në punimet hulumtuese

Në këtë kurs gjashtë javor, aplikantët do të eksplorojnë vlerën e etikës në hulumtime, duke përdorur një kuadër të vlerësimit etik për të zhvilluar dhe vlerësuar studimet. Ky kurs do të fillojë më 18 shtator 2017. Kohëzgjatja e kursit është 6 javë dhe zhvillohet 2 orë në javë në gjuhën angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi mënyrën e edukimit të të rijnve

Kurs online falas mbi mënyrën e edukimit të të rijnve

Nxënësit mësojnë më mirë kur janë të angazhuar në mënyrë aktive: kur ndërveprojnë me kolegët e tyre, mësuesit dhe kur ato janë reflektues dhe kanë mundësi ti aplikojnë këto njohuri. Ky kurs do të fillojë më 21 gusht 2017. Kohëzgjatja e kursit është 3 javë dhe zhvillohet 4 orë në javë në gjuhën angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More