Kurs online falas mbi analizat kritike

Kurs online falas mbi analizat kritike

Studentët do të kenë mundësinë të analizojnë në mënyrë kritike një iniciativë të zgjedhur nga vendi i tyre dhe të shqyrtojnë edhe analizën e një nxënësi tjetër. Ky kurs do të fillojë më 21 gusht 2017. Kohëzgjatja e kursit është 4 javë dhe zhvillohet 3 orë në javë në gjuhën angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Kurs online falas mbi kuptimin e autizmit

Kurs online falas mbi kuptimin e autizmit

Në këtë kurs katër javor, aplikantët do të kuptojnë më shumë rreth autizmit, duke përfshirë diagnozën, spektrin autistik dhe jetën me autizëm. Ky kurs do të fillojë më 4 shtator 2017. Ai do të zhvillohet me një itensitet 3 herë në javë në një total prej 4 javësh në gjuhën Angleze. Për tu bërë pjesë e kursit klikoni këtu

Read More

Studime me bursë të plotë në Itali

Afati i fundit i aplikimit: 7 shtator 2017 Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë Bursa mbulon: Tarifën e plotë të shkollimit të barabartë me 14 000 euro Shkolla e Biznesit LUISS ofron bursa për Master në Menaxhim dhe Teknologji  në Ekosistemin Dixhital për sezonin e shtatorit 2017. Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të aplikojnë për këto bursa. Iniciativa ka për qëllim mbështetjen e të diplomuarve të talentuar në një rrugë që do të trajnojë protagonistët e…

Read More

Trajnime të paguara nga Komisioni Europian

Trajnime të paguara nga Komisioni Europian

Trajnim i paguar prej 5 muajsh me Komisionin Evropian, duke filluar më 1 mars ose 1 tetor. Ju do të merrni një grant mujor prej 1,159.40 € që nga 1 marsi 2017 dhe rimbursimin e shpenzimeve të udhëtimit. Çdo vit, ka rreth 1.300 vende në dispozicion. Nëse jeni një nga kandidatët e përzgjedhur ju merrni përvojë praktike në mjedisin ndërkombëtar dhe multikulturor. Kjo mund të jetë një pasurim i rëndësishëm për karrierën tuaj të mëtejshme….

Read More

Mundësi punësimi nga USAID

Mundësi punësimi nga USAID

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Projektit të USAID-it “Drejtësi për të Gjithë” dhe Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë kërkohen kandidatë të kualifikuar për dy pozicionet e mëposhtme: Pozicioni: Ndihmës/e pranë Kryetares së Gjykatës Kohëzgjatja e shërbimit: Fillimisht me një afat 6 mujor Kualifikimet Minimale: –Diplomë Master në Drejtësi –Praktikë profesionale ose çdo lloj përvoje tjetër profesionale që lidhet me gjykatën; –Njohuri shumë të mira të rregullave dhe procedurave të funksionimit të gjykatave; –Aftësi shumë të…

Read More

Trajnime falas mbi aplikimin në projekte

Trajnime falas mbi aplikimin në projekte

Thirrje për pjesëmarrje në trajnimin për Projekt – Propozime në EIDHR 2016-2017 Trajnim mbi procedurat e aplikimit me Projekt – Propozime në kuadër të Thirrjes EIDHR 2016-2017 Afati i fundit për aplikime: 11 gusht 2017 Për të mbështetur procesin e aplikimit të organizatave të shoqërisë civile, të cilat aplikojnë për projekte të financuara nga BE, Zyra e TACSO Albania do të organizojë sesione trajnimi mbi procedurat e aplikimit për Thirrjen Kombëtare për Projekt – Propozime…

Read More