Kurs online falas mbi Teknologjinë Shëndetësore

Kurs online falas mbi Teknologjinë Shëndetësore

Në këtë kurs katër javor, aplikantët do të zbulojnë se si drogat dhe trajtimet e reja vlerësohen para se të futen. Ky kurs do të fillojë më 24 korrik 2017. Kohëzgjatja: 4 javë Itensiteti: 2 orë në javë Tema: Vlerësimi i Teknologjisë Shëndetësore: Zgjedhja e Trajtimit të Financuar Institucioni: Universiteti i Sheffield dhe FutureLearn Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Certifikata të disponueshme: Po Sesioni: Kursi fillon më 24 korrik 2017 Kërkesat e aplikimit: Ky kurs mund t’ju…

Read More

Kurs online falas në Mjeksi

Kurs online falas në Mjeksi

Në këtë kurs gjashtë javor, aplikantët do të mësojnë të përdorin dinamikën e sistemit për të kuptuar më mirë çështjet komplekse mjekësore dhe ndërhyrjet. Kohëzgjatja: 6 javë Itensiteti: 2-4 orë/javë Tema: Mjekësia Institucioni: Wits University dhe Edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Caktohet vetë Kërkesat e aplikimit: Trajnimi në mjekësi ose një disiplinë shoqëruese. Si të bashkoheni me këtë kurs: Shko në faqen e internetit të kursit këtu Krijo një llogari Edx Zgjidhni “Regjistrohu Tani”…

Read More

Kurs online falas mbi edukimin

Kurs online falas mbi edukimin

Në këtë kurs pesë javor, studentët do të mësojnë, kritikojnë dhe praktikojnë metoda për të analizuar ndërveprimin në klasa, duke zhvilluar mjete për të ndërtuar komunikim më të angazhuar, efektiv dhe të barabartë në klasë. Ky kurs do të fillojë më 19 shtator 2017. Kohëzgjatja: 5 javë Itensiteti: 2-3 orë/javë Tema: Edukimi dhe trajnimi i mësuesve Institucioni: Universiteti i Pensilvanisë dhe edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 19 shtator 2017 Si të…

Read More

Kurs online falas nga Microsoft

Kurs online falas nga Microsoft

Deri në fund të kursit, do të keni dizajnuar, zhvilluar dhe vendosur një model shumëdimensional, i gatshëm për të ofruar përvoja të përdoruesve të biznesit me performancë të lartë. Ky kurs do të fillojë më 11 korrik 2017. Kohëzgjatja: 6 javë Itensiteti: 2-3 orë/javë Tema: Shkenca Kompjuterike Institucioni: Microsoft dhe Edx Gjuha: Anglisht Çmimi: Falas Sesioni: Kursi fillon më 11 korrik 2017 Kërkesat e aplikimit: Njohja me konceptet e bazës së të dhënave dhe sintaksës…

Read More

Mundësi punësimi nga Rrjeti Informativ i BE-së në Shqipëri

Mundësi punësimi nga Rrjeti Informativ i BE-së në Shqipëri

Rrjeti Informativ i BE-së në Shqipëri (EUINA) po kërkon punësimin e një redaktori në gjuhën angleze për redaktimin e botimeve dhe dokumentacioneve të tyre në fushën e lëndëve të BE-së. Redaktori i BEINA pritet të ketë cilësitë e mëposhtme: • Aftësi dhe kompetencë në gjuhën angleze, si gjuhë amtare • Edukimi, ristrukturimi dhe lustrimi i shkathtësive për botime / dokumente të shkruara nga folësit që nuk kanë gjuhë amë gjuhën angleze, me më së paku…

Read More